یا هو
محدوده فعالیت یک ریاضیدان
ریاضیات دانشی خصوصی و ویژه ریا ضی دانان نیست و هر کسی که با دانش به مفهوم عام آن سر و کار دارد ، باید با ریاضیات آشنا باشد و ، همینطور بر عکس ، یک ریاضی دان نمی توا ند سر در لاک خود فرو برد و بدون اینکه از دانشهای دیگر بهرهای داشت باشد ، خود را با فر مولها و شکل ها سر گرم کند . بویژه ریاضی دان نمی تواند به دور از واقعیت و تنها با دستگیره قانونهایی که در ریاضیات کشف کرده است ، حکم کند و نتیجه گیریهای خود را عملی و واقعی پندارد .

 

ریا ضیات دانشی زنده است و مثل هر موجود زنده ، تنها در بستگی محیط دور و بر خود و در رابطه با واقعیتهای زندگی ، می تواند رشد کند و یا حتی معنا داشته با شد . همه قانونهای ریاضی ، مستقیم و یا غیر مستقیم ، ریشه در قا نونمندیهای طبیعت دارد و با جدا شدن از ریشه خود ، نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند . ولی از آنجا که ریاضیات به صورت انتزاعی و به ظاهر جدا از طبیعت و زندگی مطرح می شود ، در هر مورد خاص ، باید با معیار واقعیت های بیرون از ریا ضیات و بر پایه تجربه و نو ع کاربرد ، مورد ارزیابی قرار گیرد و روش تطبیق آن با عمل و شیوه کاربرد آن معین می شود .

ریاضیات، از یک طرف به تاریخ خود وابسته است واز طرف دیگر با زندگی ما در آمیخته است وبه همین دلیل، ریاضی دان نمی تواند خود را از تاریخ ریاضیات واز جنبه های کاربردی ریاضیات و(به اعتباری مهمتر از هر دوی اینها )از فلسفه ریاضیات دور نگه دارد . بجز اینها ریاضی دان،پیش از آنگه ریاضی دان باشد یک انسان است وبویژه در روزگار ما ،انسان تکبعدی فرصت ابراز وجود نمی یابد ونمی تواند خود را با پیشرفتهای مادی ومعنوی زمان ،سازگار وهماهنگ کند

درست است که ریاضی دان ،به دلیل تخصصی که انتخاب کرده است ،کار فکری خودرا بیشتر در مسیر ریاضیات متمرکز می کند ،ولی یک ریاضی دان هم ،به عنوان انسانی که در عصر ما زندگی می کند ،باید با دانشهای دیگر وبا مساله های عمده علمی واجتماعی زمان خود آشنا باشد ،از هنر لذت ببرد ودر زندگی خانوادگی واجتماعی خود،مثل هر انسان دیگری ،هم به رشد فکری وهنری خود علاقه مند باشد وهم در جست جوی راه یا راههای نجات انسانها از زشتیهای موجود

اگر ریاضی دان ،این حق را از خود سلب کند که از موسیقی لذت ببرد ،به کمک شعر ورمان خوب به ژرفای روح انسانها وارد شود،گل وگیاه را دوست داشته باشد ،و.... ،آن وقت ،به یک انسان تک بعدی تبدیل می شود که در این صورت ،بعید می دانم بتواند حتی یک ریا ضی دان خوب باشد . ریاضی دان ،همانطور که برای زنده ماندن به غذا ولباس ومسکن نیاز دارد ،برای زندگی در جامعه بومی خود ویا ،بطور کلی ،در جامعه انسانی به غذای روح وبه تقویت اندیشه وعاطفه خود نیازمند است که با عشق ورزیدن به هنر وعلاقه مند بودن به مطالعه تاریخ گذشته وحال جامعه های بشری وتلاش در جهت بهتر کردن زندگی انسانها ،می تواند تامین شود.

 
یک ریاضی دان ،باید با عمل خود وبا رفتار فردی واجتماعی خود ، این تصور نادرست را از ذهن همگان دور کند که ریاضی دان تنها با عدد وشکل سرو کار دارد وبه درد هیچ کار و هیچ بحث دیگری نمی خورد ...


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: محدوده فعالیت یک ریاضیدان


تاريخ : ۱۳۸٩/٤/٢٠ | ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : ساره | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.