مرگ رنگ...

سلام 

اینم اون متنی که قولش رو بهتون داده بودم..فقط یه شرط داره بهم نخندینا...!!نگران

رنگ شب، کنار ستاره ها بی حرف مرده است...کلاغ به پر و بالش می نگرد و می بیند آنچه را آرزو داشته ..رنگ شب روی پر هایش دیگر مرده است...مادرم برخاست....چادر مشکی اش را بر سر کرد... اما....رنگ شب مرده بود بر روی چادر مادر من....پدرم خود را در آینه نگاه کرد ....او جوان است ...اما...رنگ شب بر روی موهای پدرم مرده است...مداد رنگی سیاه ام را برداشتم...خواستم نقاشی بکشم...اما رنگ شب درون مداد رنگی ام مرده است...صدایی آشنا می شنوم...صدای پرستوست اما صدایش دیگر آن صدای همیشگی نیست...به حیاط رفتم و او را دیدم...اما...رنگ شب بر روی بال هایش مرده است...تصمیمم را گرفتم و برخاستم خوب اطرافم را دیدم و گفتم: آه دیگر رنگ شب، کنار ستاره ها ، بی حرف مرده است!!!

/ 40 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جلال

ساره خیلی لووووووووووووووووووسی[عصبانی][عصبانی]

جلال

برا اینکه هی مگی من قبول میشم[گریه][ناراحت]

جلال

فهمیدی اون که می زنگید کی بود[سوال][سوال]

LIONEL+MESSI=LOVE

من میزنگیدم!؟کی!؟[تعجب]

جلال

آها[خرخون]

LIONEL+MESSI=LOVE

لوس!مسخره!!![عصبانی]

جلال

چرا؟؟[سوال][سوال][سوال][تعجب]

LIONEL+MESSI=LOVE

با ساره بودم!وقت گل نی و دردبی درمون![عصبانی] من کی زنگیدم!؟[سوال][عصبانی] درست جواب بده وگرنه کار به دادگاه وط... میکشه!!!ناسلامتی من ز...تم!!!!!![عصبانی]

LIONEL+MESSI=LOVE

بد جنس!!!جدی جدی دارم نگرانت میشم!!!میرم خونه ی بابام ها!!![دروغگو]

جلال

اوه اوه[تعجب]