عشق یک ریاضی دان!

آه ای عزیزم!
نمی دانم تو را چه بنامم!
X یا Y؟
فقط و فقط این را می دانم که سینوس زاویه ی لبانت یا کسینوس زاویه ی چشمانت مرا در یک زندان مربع شکل اسیر کرده!
ای عشق من! به یاد می آوری آن زمان را که در میدان دایره ای شکل شهر قدم می زدیم و از روی پل مستطیلی عبور کردیم؟
و در حالی که تو به من نزدیک می شدی ، حالتی مانند دو ضلع و زاویه ی بین (!) بین ما ایجاد شد و من با تمام مساحت خود فریاد زدم:
دوستت دارم!

ولی این را بدان که اگر بخواهی به عشق من پشت پا بزنی و مرا به فراموشی بسپاری ، تو را به زیر رادیکال خواهم برد و در آن صورت هیچ گاه نمی توانی از من جدا شوی!

زیرا تو با این خصوصیات منفی خود هیچ جذری نداری!


قربان تو
x+Y)2 )

/ 18 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اگه می تونی خودت حدس بزن!!!!!

نگووووووو[قلب]!الهی رونالدو [سبز]پیش مرگت بشه!

جلال

آدم میاد این جا همچینی چندشش میشه که اینقدر شما ها قربون صدقه هم می رین[اوغ][اوغ][اوغ]

اگه می تونی خودت حدس بزن!!!!!

والا[زبان]!

جلال

دیگه نمیام وقتی تنها شدی[گریه][گریه][دلشکسته][دلشکسته]

اگه می تونی خودت حدس بزن!!!!!

نگووووووووووو!!!!!!!!![گریه][دلشکسته][شرمنده]

جلال

دروغ گفتم[قهقهه][قهقهه][پلک]

جلال

[دروغگو][دروغگو][دروغگو][دروغگو]

جلال

دیدی من برگشتم !!!!!!!!!!!!![قهقهه]فکر کردین به سادگی ها راحتتون می ذارم[ماچ][رویا]

جلال

مگه نمی بینی ساعت 1:36شب مگه بهت نگفته بودم ما شبا دیر می خابیم بعضی موقع هاهم نماز صبحو می خونیم بعد میخا بیم[خواب][خواب]

اگه می تونی خودت حدس بزن!!!!!

نگوووووو![قلب]