آهنگ سلام آخر!

سلام ای غروب غریبانه دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ ای شعر شبهای روشن

خداحافظ ای شعر شبهای روشن
خداحافظ ای قصه عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه

خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دلهای خسته

تو را می سپارم به مینای مهتاب
تو را می سپارم به دامان دریا
اگر شب نشینم اگر شب شکسته
تو را می سپارم به رویای فردا

به شب می سپارم تو را تا نسوزد
به دل می سپارم تو را تا نمیرد
اگر چشمه واژه از غم نخشکد
اگر روزگار این صدا را نگیرد

خداحافظ ای برگ و بار دل من
خداحافظ ای سایه سار همیشه
اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم
خداحافظ ای نوبهار همیشه 

/ 5 نظر / 18 بازدید
اگه می تونی خودت حدس بزن!!!!!

[گریه][گریه][گریه]اشکم رو در آوردی!!!!!!!

اگه می تونی خودت حدس بزن!!!!!

بی احساس!

جلال

من این آهنگ احسانو از همه بیشتر دوس دارم[خجالت]

جلال

جای الی خالیه[گریه][گریه][ناراحت]

جلال

غیبت غیبت[ساکت][ساکت]