چند جوک

مال کافر!

به آقای هالو می گن : یه مصراع شعر از خودت بگو ....می گه: الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها ...می گن: این شعر که ماله حافظه!؟...می گه: منسوب به یزیده...!...می گن:خب اگر مال یزیده !پس چرا اونو به نام خودت کردی؟...می گه: مگه نشنیدین که می گن مال کافر حلاله!

مدرک تحصیلی

به آقای هالو می گن:مدرک تحصیلی ات چیه؟...می گه: دیپلانس! ...می گن: دیپلانس دیگه چه جور مدرکیه ؟...می گه : یه چیزی مابین دیپلم و لیسانس!

خنگ

یه دختری به هالو می گه: چقدر خوش تیپی!...هالو می گه: خودم می دونم!...دختره می گه: همین؟! ...هالو می گه:آره...دختره می گه : خاک تو سرت!...هالو می گه :چیه؟!حسودیت میشه!؟

ریاضی

معلم از هالو می پرسه:100-7+6*3 چند میشه؟...هالو می گه: اگه راست می گی خودت بگو؟!...معلم می گه:87!!!!!!!!....هالو می گه: تو که اینقدر ریاضی ات خوبه چرا از من می پرسی؟!

به نقل از روزنامه گامرون (نویسنده:راشد انصاری)

دیدم جماعت از شعرایی که نوشتم خوششون نمیاد گفتم جوک بنویسم....قهقهه

/ 4 نظر / 18 بازدید
حمیرا

خیلی خیلی بی مزه بود[گریه][گریه]

جلال

فقط می تونم بگم بلبلیییییییییییییییییییییییس[پلک][گریه]

جلال

چرا این همه دیر به دیر آژ می کنی خسته شدم دیگه[عصبانی][گریه]

جلال

طلفکی [قلب]