اشعار ریاضی !

بسم الله الرحمن الرحیم 


اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری 
از اضطرابهایت ریشه nام بگیری 
واز ترسهایت بی نهایت حد بگیری 
آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند 
وlimامید در قلبت بی نهایت میشود 
اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی 
میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی 
اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد 
با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفهع ابهام کنی 
اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی مزاحم احساس کردی 
اندیشه ات را به جز صحیح ببر 
تا ناخالصی های ذهنت را ببرد 
وذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد. 
اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده 
تا بنا به قضیه ی قشارروح تو نیز به شادی مطلق برسد
اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی 
می توان آنرا به نا پیوستگی رفع شدنی برطرف کنی 
پس برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت را با استفاده از انتگرال محاسبه کنی 
میتوان از شادی وامید زندگی دنبالهای بسازی که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد 
واگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی نا درستی ان شک ها را با برهان خلف نقص کن 
عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد 
از روحت انتگرال بگیر بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که بالاترین کران آن خدا باشد 
تقدیم به کسانی که با دیده عشق به دنیای ریاضی مینگرند.  

/ 3 نظر / 70 بازدید
آرزو

سلام.بازم مثل همیشه گل کاشتی .خیلی متن جالبی بود [ماچ][دست]

مش غلام

ها؟!کیههههههههههههههه

مش غلام

سلام خیلی عالی بود من هنگ کردم