محرم 3...

 

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

مرکز درد است و کانون شرار شعله ساز و شعله سوز و شعله ساز

گفته یک صحرا جنون در چنگ او یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند خرمنی آتش فراهم میکند

کرده خود را میزبان شعله ها تا بسوزد در میان شعله ها

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند

هرکه عاشق پیشه تر بی خویش تر هر دلی بی خویش تر در نیش تر

در دل من باغ ها از لاله ها همچو نی در بند بندش ناله ها

با خیال لاله ها صحرا نورد دشت را پوید ولی با پای درد

میرود تا سرزمین عشق و خون تا ببیند حالشان چون است و چون

بر مشام جان رسد از هر کنار بوی درد و بوی عشق و بوی یار

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند

گوی سبقت میبرند این خاکیان در عروج خویش از افلاکیان

عشق اینجا اوج پیدا می کند قطره اینجا کار دریا می کند

رخستی تا ترک این هستی کنی بشکن این شیشه تا مستی کنی

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راستی نا دیدنی ها دیدنیست

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
maryam

سلام چه طوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اومدم یه اظهار وجودی بکنم. متنات خیلی زیبا بود [گل][گل]