# ماه_رمضان

حال و هوای ماه رمضان...

دعای سحرخدایا از تو خواهم به درخشنده ترین مراتببِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِبَهاَّئِکَ کُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّىدرخشندگیت با ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 14 بازدید